دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق

دانشگاه علم و فرهنگ افتخار دارد دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق را 19 اردیبهشت ماه 1403در تهران برگزار نماید.

09 آبان 1402 - 11:42

انتشار لیست دو درصد برتر پژوهشگران پراستناد جهان

اعضای هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ در لیست دو درصد برتر پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.

11 آبان 1401 - 15:06