گزارشی از نشست تخصصی گروه عمران در تاریخ 15 مهرماه 1398

نشست تخصصی گروه عمران با موضوع معرفی سیستم های تاب آور لرزه ای برای ساختمانهای فولادی و پلها برگزار گردید

16 مهر 1398 - 14:24

گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌کند:

معرفی سیستمهای تاب‌آور لرزه‌ای برای ساختمان‌های فولادی و پلها

10 مهر 1398 - 13:24

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس