زمان امتحان پایان ترم دروس کارگاهی دانشکده فنی مهندسی

به اطلاع تمامی دانشجويان کارگاه های فنی ومهندسی می‌رساند:

امتحان پایان ترم مربوط به دروس کارگاهی( استاد اوجی) روز سه شنبه مورخ ۲۲ / ۴/ ۱۴۰۰ ساعت ۱۱_۱۰ برگزار خواهد شد.