شهریه دانشگاه‌های غیر انتفاعی در ایام کرونا

نظام آموزش عالی‌ کشور با شیوع ویروس کرونا دچار تحول و دگرگونی عظیمی شده و با وجود مشکلات و چالش‌های پیاده‌سازی آموزش غیرحضوری اکنون پس از گذشت چهار نیم‌سال تحصیل ...

17 مرداد 1400 - 17:08

دانشکده فنی و مهندسی پیشرو در اشتغال و کارآفرینی

با توجه به سبک پرورش دانشجویان در دانشگاه علم و فرهنگ، دانش آموختگان دانشکده فنی و مهندسی به طور گسترده‌ای وارد بازار کار شده و عملکرد قابل قبولی در بخش اشتغال و ...

13 مرداد 1400 - 11:26

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس