رشته نانوفناوری- نانومواد ، مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و فرهنگ در رشته نانوفناوری- نانومواد در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

01 مهر 1399 - 09:04

حضور استاد گروه مهندسی ایمنی دانشگاه علم و فرهنگ بعنوان سخنران کلیدی در وبینار بین المللی مدیریت ایمنی فرآیند

دوره بین المللی مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) به سفارش کمیته جهانی نفت (WPC) با حضور متخصصین خبره این حوزه از کشورهای انگلستان، ایران و ایتالیا برگزار خواهد شد.

30 شهریور 1399 - 15:45

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس