اطلاعیه امتحانات رشته عمران در مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی عمران (استاد کوخایی):

امتحانات تمامی گروه‌های آز مقاومت مصالح، آز تکنولوژی بتن و آز مکانیک خاک بر اساس برنامه زمانبندی زیر روز پنجشنبه ۲۷ خرداد در سیستم آموزشی lms برگزار می‌گردد.

آز مقاومت مصالح پنجشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۹:۳۰-۸:۳۰
آز تکنولوژی بتن پنجشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۱_۱۰
آز مکانیک خاک پنجشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۳_۱۲