قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران-سازه و زلزله

به اطلاع می ¬رساند :

تاریخ شروع کلاس درس آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها  توسط
آقای دکتر حاجی رسولی ها ، از تاریخ 1398/05/05ساعت 10 صبح در کلاس 711 برگزار می گردد.