Cardinal Theme

درس فیزیک 1 (فنی مهندسی)- ( کریمی نژاد/ زارع/ میرزاده/ میکاییلی/ نبوره )

درس فیزیک 1

  1. اندازه گیری
  2. سینماتیک حرکت انتقالی در یک بعد و دو بعد
  3. دینامیک ذره
  4. کار، کار نیروی متغیر ، نیروهای پایستار و ناپایستار، انرژی پتانسیل
  5. پایستگی انرژی مکانیکی
  6. مرکز جرم اجسام گسسته و پیوسته، پایستگی تکانه خطی و برخورد
  7. سینماتیک و دینامیک حرکت دورانی، گشتاور
  8. غلتش، گشتاور نیرو، تکانه زاویه ای
  9. تعادل
  10. دما و گرما، قانون صفرم، اول و دوم ترمودینامیک، آنتروپی، نظریه جنبشی گازها، درجه آزادی و گرمای ویژه مولی